Hvorfor er projektledelse så vigtigt?

At lede et projekt kræver noget særligt af dig.

Hvis du er almindelig linjeleder, har du medarbejdere, der formelt refererer til dig. Og du refererer til en chef over dig. Sådan virker projekter ikke.

I de fleste større projekter skal du opbygge en projektorganisation af mennesker, der kommer med hver deres faglighed – og de er typisk specialister indenfor deres felt. Så de refererer ikke til dig direkte som i en klassisk linjeorganisering, men det er din opgave at få tingene til at fungere på tværs af denne gruppe af specialister, der kommer med vidt forskellig viden, og måske ikke engang kender hinanden.

Få papir på at du kan lede projekter

Projektledelse er et stort ansvar. Og hvis du har ledelseserfaring i forvejen, kan det være fristende bare at kaste sig ud i at lede et projekt. Men pas på – at lede projekter kræver noget helt andet af dig, og derfor giver det mening at tage en uddannelse – gerne med certificering – så du får papir på at du kan lede projekter.

Hvis du tager en uddannelse som projektleder, får du fyldt i værktøjskassen, så du bliver klar til at lede et projekt. Projekter handler normalt om at udvikle noget nyt til den virksomhed, du arbejder for, så der vil være stort ledelsesmæssigt fokus på projektet. Den del vil du lære at håndtere.

Du vil også lære, hvordan du effektivt organiserer projektet i aktiviteter på tværs, og hvordan du sikrer at information flyder frit – ikke bare i projektorganisationen med også opad til styregruppen og virksomhedens ledelse.

Og du vil lære, hvordan du definerer aktiviteter i projektet, og milepæle som projektet skal nå. Så du vil kunne udvikle en plan, som du kan bruge både til at styre projektet i det daglige, og du vil kunne udvide rettidig omhu, og bringe udfordringer i projektet frem i lyset, før de udvikler sig til problemer.

Nu kan du bringe projekterne i mål

Et kørekort kører ikke din bil, og en projektlederuddannelse gør dig ikke til den perfekte projektleder. Men du har nu fået dokumenteret, at du har værktøjskassen på plads til at kunne styre et projekt. Og så er der kun en vej frem mod at blive dygtig til projektledelse – og det er at lede nogle projekter.

Du vil starte med mindre projekter, og derfra vil de blive større og større. Og måske ender du med at projektledelse går i blodet på dig. Intet giver et større adrenalinkick end at have afleveret et vellykket projekt!