Derfor kan en ordentlig webløsning give dig konkurrencemæssige fordele

For mange virksomheder er en digital tilstedeværelse et nødvendigt forretningsanliggende. Internettet har givet mange nye og betydelige muligheder for at drive forretning, men også for at optimere og skalere ens eksisterende forretning.

Dette har medført til en stigende digitalisering hos mange virksomheder i form af at oprette hjemmesider og avancerede webapplikationer. Men en digital facade er alene ikke nok, hvis din virksomhed skal forblive konkurrencedygtig.

Digital forretning og analog forretning

Selvom en hjemmeside og ens fysisk forretning er to forskellige ting rent teknisk, er de ikke helt langt fra hinanden. På mange måder minder en hjemmeside om en forretning, da du i begge to får besøg og trafik gennem forskellige måder. Ligesom i en fysisk forretning går en besøgende igennem nogle forskellige led og faser i adfærden, hvilket kan bidrage til om de går væk fra din hjemmeside med et køb, med tanken om at købe eller ej.

En fælles ting for både din digitale forretning og analoge, er at de begge to bliver bedømt på deres oplevelse og interaktion. Ud fra et digitalt perspektiv er interaktionen mellem en online besøgende og din hjemmeside kendt som en brugeroplevelse.

Brugeroplevelsen en nøglefaktor i din konkurrencedygtighed

Mange virksomheder og erhvervsdrivende tror fejlagtigt at deres forretninger er adskilte og ikke bedømmes på lige vilkår. Dette kunne dog ikke være længere væk fra sandheden. I langt de fleste tilfælde bliver ens hjemmeside bedømt på dets udseende og derefter på funktionalitet.

En hjemmeside med et dårligt eller tvivlsomt udseende kan få dit brand til at fremstå utroværdigt, hvilket kan skade din online investering, men også din bundlinje i form af konvertering og salg. Ligeledes kan manglende eller ringe funktionalitet være med til at skade din hjemmesides konverteringsrate og dermed forretning.

For at undgå markante problemer og mindske risikoerne, er det derfor vigtigt at tage ens hjemmeside og hele digitale tilstedeværelse seriøst. Dog er ikke alle hjemmesider ens, når det kommer til kvalitet, funktionalitet, udseende mv.

Ikke to hjemmesider er ens

Når det kommer til at øge din online konkurrencekraft, kan det være afgørende at investere i et ordentligt content mangagement system (CMS). Baggrunden for dette er, at du kan nyde nogle tekniske fordele, men også i forhold til fleksibilitet når det kommer interaktion.

Et system som kan give dig gode drift fordele og konkurrencedygtig fleksibilitet er Drupal. Dette system kan anbefales, da det er har vundet samtlige priser i mange år for dets funktionalitet, økosystem af bidragende aktører mv.

Herudover er systemet gratis at bruge i form af ingen købsbarriere, dog kan tilpasning og lignende koste penge. Det kan her anbefales at få hjælp til Drupal udvikling fra et professionelt softwarehus, da du på den måde kan være sikret en kvalitetsløsning som også er konkurrencedygtig.