Firmafesten der aldrig stoppede!

Det gælder om at få professionel hjælp hvis drikkeriet er blevet til et overforbrug eller et alkoholmisbrug. Faktisk findes der mange tusinde mennesker i Danmark med et skadeligt forbrug af alkohol. De seneste tal fra sundhedsstyrelsen viser at ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol og et skadeligt forbrug er defineret som et forbrug, der for alkohol overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse – 14 genstande per uge for kvinder og 21 genstande per uge for mænd.

 

Få professionel hjælp til virksomheden

Når samtalen kommer til at dreje sig om alkohol, misbrug og alle de mange følgeskader der kan være til dette, oplever man tit at mange ansatte, samt ledere bliver meget usikre, får berøringsangst eller at de slet ikke er informeret i hvordan de skal takle situationen. I langt de fleste tilfælde handler det om manglende information og rigtig mange virksomheder har slet ikke en misbrug og alkoholpolitik. Hvis man for indført en sådan politik vil man styrke kompetencerne blandt virksomhedens medarbejdere og man vil samtidig være med til at forebygge at en, eller flere ansatte igen kommer i uføre grundet alkohol, misbrug eller anden afhængighed. Der er faktisk meget mere end tabt arbejdskraft og effektivitet i spil her.

Det koster det danske samfund og dermed også virksomhederne et to cifret milliard beløb om året at rette op på disse skader, som blandt andet er:

  1. Sociale problemer
  2. Alkoholrelaterede sygedage
  3. Misbrugsrelateret skader

 

Der er derfor mange gode grunde til at man som virksomhed får en sådan politik og at man samtidig som ledelse bakker op, om en åben og ærlig kultur blandt alle virksomhedens ansatte. Det gælder både når snakken er ansatte imellem og med nærmeste leder. Det gælder om at få brudt det tabu det kan være at tale om misbrug og opfordrer til hjælp i stedet.

 

Du kan få hjælp til behandling og alkoholpolitik her hos A Misbrugsbehandling.

 

Størst indflydelse på folkesundheden

Alkohol er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark.

Alkohol er et kræftfremkaldende stof og bidrager til 60 forskellige sygdomme, herunder kræftsygdomme, mavetarmsygdomme, hjertekar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk og nedsat immunforsvar. Alkohol er endvidere skyld i ulykker som fald, forgiftninger, drukning, trafikulykker, vold og selvmord samt for tidlig død. Alkohol er også relateret til en række psykiske lidelser som fx angst og depression.

Risikoen for at skade dit helbred er stor, hvis du som kvinde drikker mere end 14 genstande om ugen eller som mand mere end 21 genstande om ugen. Højrisikogrænsen er baseret på tilgængelig national og internationale forskning.

Grænsen er lavere for kvinder end mænd, bl.a. fordi kvinders risiko for alkoholrelateret død ligger over mænds ved det samme forbrug, og fordi brystkræft er den mest udbredte alkoholrelaterede kræftform, som primært rammer kvinder.

Kilde: sundhedsstyrelsen

Opgørelser viser, at omkring 3.000 dødsfald i Danmark hvert år kan relateres til alkohol, enten som den primære eller medvirkende dødsårsag. Det svarer til 6 % af alle dødsfald. To ud af tre alkoholrelaterede dødsfald sker blandt mænd.

Det er aldrig for sent at få hjælp til et misbrug.

Professionel hjælp til et misbrug redder menneskeliv og hjælper familier hver dag til et bedre liv.

Anders Nebelong, Misbrugskonsulent