Hvordan kan du forhøje selskabskapitalen igen efter et tab?

Er du usikker på, hvordan du forhøjer selskabskapitalen igen efter et tab? Så læs med i denne blog post.

  1. For at få et selskab genoptaget skal der indsendes en revisorerklæring om selskabskapitalens tilstedeværelse.
  2. Selskabskapitalen kan aldrig nedsættes til under kapitalkravet for selskabsformen.
  3. Det er ikke længere muligt at stifte iværksætterselskaber eller oprette dem på anden vis.
  4. Hvis noget af selskabskapitalen er tabt, skal der træffes beslutning om at nedsætte selskabskapitalen.
  5. Hvis selskabskapitalen er blevet nedsat, skal der være dækning for den nedsatte selskabskapital.
  6. Hvis hele selskabskapitalen er tabt, kan ejerne træffe beslutning om at forhøje selskabskapitalen.
  7. Hvis hele selskabskapitalen er tabt, og der ikke bliver udstedt nye kapitalandele, kan selskabet ikke genoptages.

Der er flere måder, hvorpå man kan skaffe ny kapital til sit selskab.

Man kan enten søge investorer eller låne pengene. For at tiltrække investorer kan man gøre brug af forskellige investeringsprogrammer, såsom venturekapital eller andre investeringsfonde. For at kunne tiltrække denne type kapital, skal man ofte have et forholdsvis højt værdiskabelse potentiale. 

Man kan også vælge at låne pengene. Her kan man gøre brug af banker eller realkreditinstitutter. Dog skal man være opmærksom på, at der ofte vil være stiftelses- og renteomkostninger forbundet med lånet. 

Derudover kan man også vælge at emittere nye aktier eller obligationer. Emission af nye aktier kan gøres på forskellige måder, enten ved hjælp af en offentlig eller en privat emisjon. Obligationsemission er typisk en mere struktureret proces, som foregår gennem et realkreditinstitut eller en bank. 

Ud over de ovennævnte muligheder kan man også søge støtte hos familie og venner eller bruge egne opsparede midler.

FAQ

1. Hvad er selskabskapital?

Selskabskapital er det samlede kapital, som er stillet til rådighed for et selskab.

2. Hvad er kapitalkravet for selskabsformen?

Kapitalkravet for selskabsformen er den minimale mængde kapital, der kræves for at kunne stifte et selskab.

3. Hvad er den maksimale nedsættelse af selskabskapitalen?

Den maksimale nedsættelse af selskabskapitalen er ikke defineret, men det er ikke muligt at nedsætte kapitalen til under kapitalkravet for selskabsformen.

4. Hvordan kan man forhøje selskabskapitalen igen efter et tab?

For at forhøje selskabskapitalen igen efter et tab skal man søge investorer eller låne pengene.

5. Hvilke metoder kan man bruge til at skaffe ny kapital?

Metoder, der kan bruges til at skaffe ny kapital, er venturekapital, investeringsfonde, lån, emission af nye aktier eller obligationer, støtte hos familie og venner eller egne opsparede midler.

6. Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige metoder?

Fordelene ved at søge investorer er, at man ofte ikke skal betale renter eller afdrag, og at man kan få adgang til ekspertise og netværk. Ulemperne kan være, at man risikerer at miste kontrollen over selskabet, og at man skal give investorerne en andel af overskuddet.

7. Hvornår kan det være en fordel at søge investorer?

Fordelene ved at låne pengene er, at man ikke risikerer at miste kontrollen over selskabet, og at man ikke behøver at give investorerne en andel af overskuddet. Ulemperne kan være, at man skal betale renter og afdrag, og at man kan have problemer med at tilbagebetale lånet, hvis selskabet ikke går så godt, som man havde håbet.

8. Hvornår kan det være en fordel at låne pengene?

Fordelene ved emission af nye aktier eller obligationer er, at man ikke behøver at betale renter eller afdrag, og at man ikke risikerer at miste kontrollen over selskabet. Ulemperne kan være, at man skal give investorerne en andel af overskuddet, og at man kan have problemer med at tilbagebetale lånet, hvis selskabet ikke går så godt, som man havde håbet.

9. Hvad er fordelene og ulemperne ved emission af nye aktier eller obligationer?

Fordelene ved at tage støtte hos familie og venner er, at man ikke skal betale renter eller afdrag, og at man ikke risikerer at miste kontrollen over selskabet. Ulemperne kan være, at man kan få problemer med at tilbagebetale lånet, hvis selskabet ikke går så godt, som man havde håbet, og at man kan skabe problemer i forholdet, hvis man ikke kan tilbagebetale lånet.

10. Hvilke andre muligheder er der for at skaffe kapital?

Fordelene ved at bruge egne opsparede midler er, at man ikke skal betale renter eller afdrag, og at man ikke risikerer at miste kontrollen over selskabet. Ulemperne kan være, at man kan have problemer med at tilbagebetale lånet, hvis selskabet ikke går så godt, som man havde håbet, og at man ikke vil have opsparinger til andre formål.