Ønsker du et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed?

Mange personer bruger en stor del af deres liv på deres arbejdspladsen. De fleste fuldtidsansatte og lignende, arbejder omkring 5 dage om ugen, hvilket over det lange løb svarer sig til mange dage og timer. Det at vi bruger så lang tid på arbejdspladsen understreger vigtigheden af trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Hvad er et arbejdsmiljø?

Men et arbejdsmiljø er mere end, blot det fysiske der møder ens øjne. Et arbejdsmiljø omfatter og udgøres af de tre følgende aspekter, nemlig det fysiske, sociale og psykiske. De to sidstnævnte er mere af en immaterielle natur, men har stadigvæk en betydelig indflydelse på ens velvære på arbejdspladsen. De psykiske forhold omfatter individets mentale tilstand og velvære på arbejdspladsen. På den anden side omfatter de sociale forhold såsom kollegaskab, samarbejde og lignende.

Et godt arbejdsmiljø er overordnet kendetegnet ved at have gode og ordentlige forhold. Et dårligt arbejdsmiljø er kendetegnet ved at have modsatte kvaliteter og forhold, der oftest ses gennem mængden af sygefravær, opsigelser, skader og lignende. Alle sammen faktorer der betydeligt påvirker virksomhedens effektivitet og bundlinje. Eksempelvis vil dårlige sociale forhold medvirke til dårligere kommunikation og til manglende samarbejde, der yderligere resulterer i ringere kvalitets arbejde. På den anden side er det blevet dokumenteret at mere medarbejder i et godt arbejdsmiljø, arbejder mere effektivt og bedre sammen, hvilket medvirker til en bedre arbejdskvalitet.

For at undgå og minimere risikoer, samt øge effektiviteten og omsætning, kan det derfor være gavnligt at arbejde med arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.

Hvad kan jeg gøre for at forbedre arbejdsmiljøet?

Når det kommer til at forbedre arbejdsmiljøet, er det ifølge Arbejdstilsynet lovpligtigt at arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø minimum hvert tredje år. Dette gælder for virksomheder der har mere end 1 ansat, som ikke inkluderer familiemedlemmer fra samme husholdning.

Ifølge Arbejdstilsynet er ledelsen i virksomheden eller en udvalgt komite ansvarlige for at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Den/de ansvarlige skal her identificere problemer og risikoer i virksomhedens arbejdsmiljø. Disse skal yderligere beskrives og vurderedes i forhold til deres omfang og betydning. Herefter skal der udarbejdes en handlingsplan med opfølgning for, hvordan virksomheden skal udrede de pågældende problemer.

Den pågældende virksomhed kan her ifølge lovgivning metode frihed, så længe at metoderne lever op til Arbejdstilsynets APV-krav. Dog kan det for nogle virksomheder fremstå som et alt for omfattende, tids- og resurse krævende projekt. Befinder du dig en travl situation, men gerne vil have forbedret arbejdsmiljøet, kan det anbefales at hente professionel APV hjælp fra eksperter. På den måde kan du være sikker på at APV arbejdet bliver udført ordentligt og lever op til de gældende krav. Det kan dog altid svare sig at gøre sig klog på APV’ens forløb, faktorer og krav, samtidigt med at du får hjælp fra professionelle.