Sådan kan ISO 9001 hjælpe virksomheder

ISO 9001 er en international standard, der sikrer, at en virksomheds forretningsgange, processer og kvalitetssystemer opfylder de krav, der stilles. ISO 9001 er et kvalitetsmanagementsystem, som bruges til at forbedre virksomhedens produkter og service. ISO 9001 er normeret af International Organization for Standardization (ISO).

 

ISO 9001 handler bl.a. om at sikre, at kvaliteten af dine produkter, services og processer er i orden. Alle virksomheder uanset branche eller type har gavn af at tage et ISO 9001 kursus.

 

For at en virksomhed kan blive certificeret i ISO 9001 skal nøglemedarbejdere gennemføre et kursus i ledelsesstandarden. De vil lære om kvalitetssystemer og hvordan de nødvendige tiltag kan implementeres i virksomheden. Der findes en række udbydere af disse kurser i Danmark, heriblandt Feicon ApS der både har specialiseret sig i at gøre sine kurser interessante med en pædagogisk tilgang, men også som den eneste kursusudbyder indenfor ledelsesstandarder tilbyder sine ISO kurser som online selvstudie kurser. Et online selvstudie kursus er et kursus som du kan tage hvor og hvornår det passer dig – i modsætning til et kursus der afholdes på et specifikt tidspunkt. Det gør det langt mere fleksibelt for virksomheder og organisationer at sende medarbejderne på kurser indenfor ledelsessystemer såsom ISO 9001.

 

Det er også muligt at tage et kombineret ISO 9001 og ISO 14001 kursus. ISO 9001 er kvalitetsledelse og ISO 14001 er miljøledelse. Gennem et kombineret kursus i ISO 9001 og ISO 14001 kursus lærer man om kvalitet og miljø. Udbyttet er blandt andet at virksomheden bliver i stand til at sikre den rette kvalitet i produkterne og arbejdsprocesserne, men også sikring af miljøet ikke påvirkes unødigt og at der leves op til alle gældende retningslinjer og krav fra eksempelvis kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.

 

Virksomheder kan certificeres i ISO 9001

Et ISO 9001 certifikat beviser, at en organisations ledelseskvalitet og processer lever op til de højeste internationale standarder. ISO 9001 sikrer, at enhver organisation i enhver branche kan stole på sine processer, produkter og tjenester. ISO 9001-certificering gavner alle aspekter af en virksomhed. Standarden hjælper virksomheden eller organisationen til at strømline sine processer til gavn både for medarbejderne, samarbejdspartnere, kunder og myndigheder.

 

ISO 9001-certificering er meget kompleks, men også værdiskabende standard. Der er mere end 60 områder der kan adresseres, hvis en organisation skal certificeres. Generelt kan man sige, at jo mere kompleks standarden er, jo bredere er fordelene. Dette skyldes, at målene ofte kræver et højere niveau af tekniske færdigheder for at opfylde. Således involverer certificeringsprocessen en iterativ proces i flere trin. Et firma skal bestå hvert trin for at modtage den endelige vurdering.

 

En akkrediteret organisation har opfyldt drifts- og ledelsesretningslinjer, der er etableret under ISO, i en periode, hvorefter den ikke længere kan akkrediteres af den pågældende organisation. Certificerede organisationer har altså pligt til at opretholde deres ISO 9001-certificering gennem hele deres levetid. Dette betyder også, at ISO 9001-certificeringsvejledningen opdateres regelmæssigt. En aktuel version af guiden kan altid findes på www.iso.org.