Sådan her kan du blive klar til at lede dit team i mål

Er du nyklækket leder eller allerede herværende, er du nok bekendt med at arbejdspladser gennemgår regelmæssige forandringer. Det kan være udefra såvel som indefra kommende hændelser, der påkræver at I tænker og handler anderledes, for at forblive konkurrencedygtige og overleve.

Som leder er du ansvarlig for, at dit team kommer i mål med jeres kerneopgaver og tilhørende målsætninger. For at opnå det bedst mulige resultat, forudsætter dette at du som leder kan udvikle samarbejdskompetencerne i en eller flere grupper af mennesker.

Gode teams opstår ikke af sig selv

Styrken af et team kan nogenlunde siges at følge samme analogi som styrken af en kæde. Alene er selv den dygtigste kollegas eller leders individuelle kunnen utilstrækkelig, når det kommer håndtering af større type projekter. Et teams styrke og effektivitet ligger bundet i kvaliteten af de interne eksekverings- og samarbejdskompetencer.

I alle projektgrupper og teams er der nemlig medlemmer, der har nogle ting til fælles med hinanden, hvorimod de på andre punkter er forskellige. Disse kan oftest være indenfor arbejdsfunktionen, den enkeltes uddannelse, erfaring, faglig ekspertise, personlighedstype mv.

En af de ting der oftest adskiller mange forskellige teams fra hinanden, er ikke nødvendigvis omfanget af de interne ligheder og forskelle, men derimod håndteringen og opfattelsen af disse. Som leder står du med pligten og ansvaret for at forvandle et dygtigt sæt kollegaer til et stærkhold.

Kommunikation er en vigtig kunst

For at facilitere et godt indbyrdes samarbejde blandt medarbejderne kræver det, at du skal kunne uddelegere forskellige typer opgaver og ansvar. Delegeringen af opgaver sker under forventning, at vedkommende gør deres bedste. Dette betyder at du som leder, skal motivere og engagere dine medarbejder. Endvidere indebærer dette også en ordentlig håndtering af relationer, god formidling og effektiv kommunikation.

I mange tilfælde er en af de største udfordringer her; det at have tillid til hinanden. Manglende tillid blandt medarbejderne eller til dig som leder, kan udfolde sig på en del forskellige måder. Nogle af de hyppigste problemer er manglende motivation, splid, fraholdelse af information og tanker.

 

Som leder forventes det af dig, at du har evnen og anskuelse af både den enkelte medarbejder og processerne. Det handler at forstå og udnytte potentialet af dette sammenspil.

Men det er ikke alle ledere, der er lige stærke når det kommer til at evne begge ting på samme tid.

Få hjælp til at løfte jer op mod nye højder

Befinder du dig i den situation, hvor du har udfordringer med lederskabet af dit team, kan det altid betale søge professionelt hjælp. Du kan her gøre strategisk brug af teamudvikling som et redskab til at målrette udviklingen af dit team.

Det kan her anbefales at undersøge de forskellige muligheder blandt de forskellige erhvervscoaches. Og ikke mindst, hvis det giver mening at supplere teamudvikling med et lederudviklingskursus. Som leder skal forandringen komme indefra, før at du kan presse den ud til omverdenen.